Lido იღებს სრულიად მკაფიო სიგნალს ბლოკჩეინის აუდიტის ექსპერტების Statemind-ისგან

ფირმა ბოლო წარმატების ისტორიის მიღმა, სადაც 350 მილიონი დოლარის ზარალმა აიცილა ხელი…